Båtbottentvätt

Du som har en båt som är upp till 16 x 5 meter och har en giftfri båtbotten kan under båtsäsong tvätta den i Kraftverkshamnen, den är placerat vid första bryggan (KF) närmast land precis utanför Steam Hotel. 

regler

För att få använda båtbottentvätten måste båten uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten.

Du kan visa att du uppfyller kraven med intyg från en XRF-mätning av din båtbotten eller från företag som har tagit bort båtbottenfärgen.

Vi godtar inte båtar som är målade med spärrfärg utifrån att tvätten försämrar färgens funktion, se Skrovmålet, Transportstyrelsen.

Läs mer om: Vilka båtar kan tvättas i båtbottentvätten?

Det finns också en högtryckstvätt som går att använda i samband med att du tvättar båten i båtbottentvätten.

gör mälaren renare

Båtbottentvätten i Västerås är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters som är ett av Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet med projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Båtbottentvätten ger möjlighet att få en ren båtbotten mekaniskt, utan giftiga båtbottenfärger. Målet är att minska antalet fritidsbåtar med båtbottenfärger som lakar ur gifter i vattnet. 

Föregående bild
Nästa bild